2016. december 6., kedd

"Féketők" és más kincsekKicsi Csillagom!

Látod, így hozta az élet, hogy a legközelebb ilyen soká lett. Így hát nem ott folytatom, ahol abbahagytam, hisz az óta bejártam a Boldogasszony-utat, legalább is mentem, amíg hajtott tovább a vágy, de lassacskán az is elapadt. Nyár vége felé egyre tisztábban éreztem, hogy bár folytathatnám a keresést az idők végezetéig, már láttam, amit látnom kellett, megtaláltam, amit - akiket kerestem. Megtaláltam Boldogasszony Anyácskáit, akik derűs szeretetükben hordják anyai örökségünk kincseit. Sokat összegyűjtöttem belőlük, kicsit rendezgettem is őket, hogy odaadhassam Neked. Aztán jön majd az izgalmas része: hogy mihez is tudsz kezdeni velük. Hisz, valljuk be, a kincsek önmagukban mit sem érnek. 

Az út előtt valaki úgy vélekedett, „talán a Cserhát mélyén húzódó kis falvakban” találni még olyan néniket, akik a hagyományt követve voltak képesek megtartani derűs, jószándékú hozzáállásukat – „ha egyáltalán…”.
Akkor ezt kissé borúlátónak tartottam, de többé-kevésbé igaznak bizonyult: bár az ország más vidékein is találkoztam kedves, derűs nénikkel, máshol mégsem jelent meg előttem olyan elevenen az az egységes, szerves világ, amelybe a cserháti anyácskák meséi vezettek.
Az a mára már csak a legöregebbek emlékeiben létező világ, amiről hamis képünk van, elsősorban a történelemkönyvek, de még a történelmet általában hűebben ábrázoló irodalom szűklátókörűsége miatt is.
-          
   Szegények voltunk.
-  Nagyon sokat dolgoztunk.

Ez a két mondat kivétel nélkül mindenki szájából elhangzott.
Az érvényes közfelfogás szerint ezzel ki is merültek a világi lehetőségek. Már tudjuk is, milyen nyomorult kellett, hogy legyen az életük, szívünkben a szánalom húrjai pendülnek, s némi hálával gondolunk arra, hogy nekünk milyen jó.
Bele sem gondolunk abba, hogy a testi-lelki kényelmet a boldogság helyett választottuk

Vagy feladtuk. Feladtuk?

A legtöbben lemondtak arról, hogy megtalálják a boldogságot. Úgy gondolják, hogy az a gazdagság és hírnév hozadéka, az ő életük viszont harc és küszködés, kárpótolják hát magukat kényelemmel, és minden más elérhető kényeztetéssel. „Mert megérdemlik”!

Az anyácskák azonban így folytatták: - De nagyon boldogok voltunk!

Gondolhatnád, Kiscsillagom, hogy a „megszépítő múlt” mondatta ezt velük, de a szavaik nyomán egy meleg, meghitt világ tárul fel, sok nevetéssel és énekszóval, ahol „olyan nem volt, hogy valakinek ne legyen, aki megfőzze és kivigye az ebédet a mezőre”; ahol este, amikor már ellátták az állatokat, kiültek a patkára (ollyan kis pátkójuk vót a házaknak), és megbeszélték egymással a napi dolgokat. Ahol „minden nagyobb munkánál összejött a rokonság, sőt, még a szomszéd is átment, mert azt gondolta, millen jó lesz, amikor majd neki is segítenek”; ahol az ünnepeken „csak úgy zengett az erdő meg a hegyoldal a muzsikától meg az énektől”, s ahol a fiatalasszonyok reggel dallal ébresztették az állataikat.

A Nógrádsipeki Bözsi néni, a „féketős” Bözsi néni hegyvidéki tanyán nőtt föl. Az erdők közti tisztáson egy közös udvart fogtak körül a cselédházak, melyekben több család élt. Ahogy mesél, igaz emberi melegség árad szét a konyhában, ahol ülünk.
Az egyik családnál hat gyerek maradt apa nélkül a háború miatt.
- - Hát hogyne lettek volna azok szegények. De nem látszott rajtuk. Jókedvűek voltak. Olyan kedves, vidám teremtések.
S hogy ennek mi lehetett az oka?
- Hát, csak a szeretet. Hogy szerette egymást a nép.
Az biztos is, hogy az.
Meg segítette egymást. … Mi is, gyerekek, mintha testvérek lettünk vóna,… valahogy… szerettük egymást. Mer’ ma is él még az egyik Kaposvári-fiú, (az idősebb vót), aztán amikor összetanálkozunk, megölel… így megszorít… – Bözsi, olyan jó veled találkozni - mondja. – Ollan jó, amikor összetanálkozunk.”
Hát hiszen nem csak a „Bözsinek” örül. Az ölelésben magához szorítja azt a régi, kedves világot, aminek a melegét nem pótolja más. 

Életem és utazásaim során sokszor kerültem közel olyan emberekhez, akik élete, a szegényes körülmények miatt cseppet sem tűnik vonzónak, pláne, irigylésre méltónak, így a mi kultúránkon nevelkedett ember előbb fordítja el a fejét, mintsem észrevehetné természetes derűjüket, kapcsolataik szépségét, megéléseik minőségét. Nem engedheti meg magának, hogy lássa. Mert elhiszi világunk szlogenjét: a boldogság a fogyasztási szinttel együtt nő. Elhiszi, hogy az élete a politikától függ, hogy figyelnie a közéletre kell, nem egymásra, és főképp, hogy nincs más választása.
A lélek gazdagsága, a pillanatokon átfénylő szeretet, a kapcsolatok melege és öröme kultúránk számára nem valódi lehetőség, hisz az embert nem lelkiségnek, hanem egzisztenciának tartja. 

De hát olyan nyilvánvaló, hogy a lelkiállapota határozza meg, hogyan érzi magát az ember, akár palotában, akár erdei kunyhóban van! Negyven fölött erre mindenki rájön, mégsem erre figyelünk. Túl nagy a „kulturális ellennyomás”. 

Itt van a választóvonal. Ez az a választás, amelytől nem maradhatunk távol: belső, kiérlelt értékeink mentén haladunk-e, vagy éljük az életet, mint mindenki más, vonogatjuk a vállunkat és „táncolunk, gúzsba kötve”.

A valóban mélyen és veszélyesen „rendszer-ellenes” magatartás a következetesen szeretetteljes viszonyulás. Önmagunkhoz, egymáshoz, az élővilághoz, az egész létezéshez.  Ettől szerves egy társadalom.

És mellesleg :) az összes derűs anyácska, akivel találkoztam, e szerint élt. 

Úgy tűnhet, lelőttem a poént, hisz elmeséltem az út egyik fontos tanulságát. A tanulságok azonban nem mozdítanak előre, még csak újat se mondanak, hisz meggyőződésem, hogy az Élet törvényei minden ember szívébe bele vannak írva. (Azért is érezzük ilyen rosszul magunkat – belül tudjuk, hogy a világ egész más irányba fordult.)

Ami változást és új erőt adhat, az a személyes érintés, a szeretet egyéni megnyilvánulásai, melyekre – bár egyéniek – mégis ismerősként dobban rá a szívünk. Az anyácskák bőséggel ontották ezeket, lesz még mit mesélnem, Kiscsillagom. Meg aztán oly sok rímet találtam eddigi tapasztalataimra, oly sok az összecsengés az "Ősi jövendők"-kel és indiai útjaim tanulságaival, hogy ezeket is meg kell osztanom Veled. Még csak az elején járunk annak, hogy felderítsük a boldogság általános és speciális fejezeteit. Legközelebb (hamarosan :)) folytatjuk is. Ölellek.

         
                    
                      és a "fékető"
                       


Bözsi néni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése